Krajina bohatá

Prečo kupovať potraviny u našich gazdov?

Menej chudoby: pomáhate vytvárať zmysluplnú a udržateľnú prácu na našom vidieku.

Férovejšia odmena. Pri nákupe v obchodných reťazcoch ide veľká časť z vašich peňazí spracovateľom, distribútorom a predajcom. Ak kupujete u prvovýrobcu, dostane z ceny oveľa spravodlivejší diel. Niečo ako fair trade – s tým že nepodporujete hospodárov na vzdialenom kontinente, ale priamo u nás.

Bohatšia príroda: podporujete udržateľné hospodárenie na našich lúkach a pasienkoch, zachovanie ich druhového bohatstva. Váš kontakt s hospodárom je oveľa bližší, môžete sa sami spýtať, či svoje pasienky a polia obrába šetrným spôsobom. Máte väčší vplyv na to čo sa s našou krajinou deje.

Zdravšia krajina: vo veľkochovoch a pri intenzívnom pestovaní je časté používanie pesticídov, umelých hnojív, rastových hormónov a antibiotík. Všetky tieto látky zaťažujú životné prostredie a nakoniec aj váš organizmus.

Väčšia pohoda zvierat: u maloproducentov si môžete väčšinou sami overiť, v akých podmienkach žijú. To čo nájdete na pultoch obchodov často pochádza zo zvierat, ktoré nikdy nevideli modré nebo, zelenú trávu...

Menej odpadov: znižujete spotrebu obalov, ktoré väčšinou končia ako odpady a zaťažujú životné prostredie.

Menej CO2: znižujete vzdialenosť, na ktorú musia byť potraviny transportované. Pri obchodných reťazcoch sú to často stovky kilometrov. Pri dlhom transporte vznikajú vysoké emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

Fotogaléria: Krajina bohatá

<< 1 | 2